Monday, 20/09/2021 - 17:48|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • ĐỒNG XUÂN QUANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lý-KTCN
  • Điện thoại:
   0977713868
  • Email:
   dongxuanquanggialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Theo QĐ số 55/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Gialai đốc Sở GD-SĐT Gialai

   Nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Truờng THPT Nguyễn Huệ -ĐakĐoa-Gialai

 • Võ Thành Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN
  • Điện thoại:
   0905.301135
  • Email:
   vothanhhung67@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN
  • Điện thoại:
   0905291707
  • Email:
   nguyenvantien5791@gmail.com
 • Lê Xuân Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983.525.622
  • Email:
   xuanthopbc@gmail.com
 • Lê Đăng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN.Địa Lý
  • Email:
   danglam035@gmail.com
 • Bùi Anh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   CN GDQPAN
  • Điện thoại:
   01638478898
  • Email:
   buianhphuong.gli@gmail.com
 • Thủy Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0164 805 6299
  • Email:
   thuythao77@gmail.com
 • Võ Thị Xuân Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0905049998
  • Email:
   thao3369@gmail.com
 • Hồ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0965167179
  • Email:
   hothithuhuongnv@gmail.com
 • Võ Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Hóa học
  • Điện thoại:
   0935286899
  • Email:
   vothisuong.gl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nội dung

 • Nguyễn Thị Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Ths Hóa hữu cơ
  • Điện thoại:
   0902133201
  • Email:
   ngoctrannghu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Email:
   nguyenthilandakdoa@gmail.com
Liên kết website