Monday, 20/09/2021 - 17:46|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Võ Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Hóa học
  • Điện thoại:
   0935286899
  • Email:
   vothisuong.gl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nội dung

 • Nguyễn Thị Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Ths Hóa hữu cơ
  • Điện thoại:
   0902133201
  • Email:
   ngoctrannghu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Hóa Học
  • Điện thoại:
   0986599207
  • Email:
   nguyenthikieuoanh.nh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ThS Phương pháp Dạy học Hóa học
  • Điện thoại:
   0935485250
  • Email:
   nhphunghoa2017@gmail.com
 • Lê Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN
  • Điện thoại:
   0983570595
  • Email:
   lethituyetnh@gmail.com
Liên kết website