Monday, 20/09/2021 - 18:01|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Email:
   nguyenthilandakdoa@gmail.com
 • Đoàn Thạch Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Ths Phương pháp Vật lý
  • Điện thoại:
   0975978875
  • Email:
   doanthachthao82@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ThS Vật lý chất rắn
  • Điện thoại:
   0942223336
  • Email:
   phamthanhtam1901@gmail.com
 • Phan Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   0934028037
  • Email:
   phanthinhuquynh81@gmail.com
 • Hồ Thị Mai Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   0919136186
  • Email:
   hothimaile80@gmail.com
 • Ngô Thanh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. KTCN
  • Điện thoại:
   0975480486
  • Email:
   ngothanhdung2803@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN KTCN
  • Điện thoại:
   0918245182
  • Email:
   ntktuyen2007@gmail.com
 • Nguyễn Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-Thư ký
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   01684936579
  • Email:
   khongu7@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   0932514001
  • Email:
   nguyenthihuong0779@gmail.com
 • Nguyễn Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   0905830069
  • Email:
   nguyenvananh1962@gmail.com
Liên kết website