Monday, 20/09/2021 - 17:33|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Võ Thị Xuân Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0905049998
  • Email:
   thao3369@gmail.com
 • Hồ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0965167179
  • Email:
   hothithuhuongnv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0978485956
  • Email:
   sunguyenthithuy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0983578867
  • Email:
   nguyenthimyhoanv@gmail.com
 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
  • Điện thoại:
   01228556689
  • Email:
   tranthihanh0411@gmail.com
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0987810018
  • Email:
   hoangoanhxt@gmail.com
 • Phan Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   01693372712
  • Email:
   phanthihuong474@gmail.com
 • Lê Thị Tố Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN
  • Điện thoại:
   01223526614
  • Email:
   letonguyen76@gmail.com
 • Trần Thị Kim Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0934720886
  • Email:
   trankimloi6@gmail.com
Liên kết website