Saturday, 15/08/2020 - 09:07|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Nguyễn Tấn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lịch sử
  • Điện thoại:
   0905207866
  • Email:
   hoathuytinh2999@yahoo.com
 • Đậu Thị Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   CN
  • Điện thoại:
   01653676795
  • Email:
   dauthihonguyenhue@gmail.com
 • Thái Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ThS Lịch sử
  • Điện thoại:
   01692236657
  • Email:
   thaithiphuong1981@gmail.com
 • Trần Thị Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Lịch sử
  • Điện thoại:
   01677666879
  • Email:
   hongthanh12011978@gmail.com
 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN Giáo dục chính trị
  • Điện thoại:
   01647444018
  • Email:
   hiengdcd1982@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN Giáo dục chính trị
  • Điện thoại:
   0912701772
  • Email:
   nguyenthingocbichcd@gmail.com
Liên kết website