Monday, 20/09/2021 - 18:40|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Nguyễn Văn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Thể dục
  • Điện thoại:
   0976093479
  • Email:
   khoanguyenvan112@gmail.com
 • Trần Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Thể dục
  • Điện thoại:
   0987892307
 • Dương Thị Huỳnh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Thể dục
  • Điện thoại:
   0976632167
  • Email:
   duongthihuynhdung77@gmail.com
 • Hồ Thị Cử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Thể dục
Liên kết website