Monday, 20/09/2021 - 18:32|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Thủy Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0164 805 6299
  • Email:
   thuythao77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Ths
  • Điện thoại:
   0905275756
  • Email:
   thanhthaogialai98@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01672307745
  • Email:
   nguyenthibac1965@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ly Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths
  • Điện thoại:
   01687722135
  • Email:
   nguyenlythao82@yahoo.com
 • Đặng Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0935411268
  • Email:
   dangdongav@gmail.com
 • Vũ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0934907335
  • Email:
   hoatulan83@yahoo.com
 • Vũ Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-Phó Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0982127473
  • Email:
   vuthithanhthao5858@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0905264646
  • Email:
   dothuhoai.av@gmail.com
 • Bùi Thị Đào Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0976 22 44 45
  • Email:
   daolygl76@gmail.com
Liên kết website