Thứ hai, 20/09/2021 - 17:36|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
 • Phan Lê Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Ths
  • Điện thoại:
   0949679277
  • Email:
   lehuyen8076@gmail.com
 • Bùi Thị Tuyết Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó tổ toán
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
  • Điện thoại:
   0976478348
  • Email:
   suongbui102@gmail.com
 • Vũ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN Toán
  • Email:
   huyhuy07@yahoo.com.vn
 • Phạm Thị Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN
  • Điện thoại:
   0905681305
  • Email:
   phamxuanhoa305@gmail.com
 • Đinh Thị Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN.Toán
  • Điện thoại:
   01692026194
  • Email:
   dinhthiba.gli@gmail.com
 • Hồ Thị Linh Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
  • Điện thoại:
   0983549992
  • Email:
   hothilinhbao@gmail.com
 • Đào Duy Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
  • Điện thoại:
   0908891496
  • Email:
   daoduyphung@gmail.com
 • Thới Ngọc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
  • Điện thoại:
   0906415044
  • Email:
   thoingochung@yahoo.com.vn
 • Vũ Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
  • Điện thoại:
   0935213858
  • Email:
   vuvanthi1959@gmail.com
Liên kết website