Saturday, 15/08/2020 - 09:00|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
Lượt xem: 239

Đề thi thử 2018 môn Hóa Học - Đề 05 - Thầy Vũ Khắc Ngọc + Đáp Án


Thông tin tài liệu

Đề thi thử 2018 môn Hóa Học - Đề 05 - Thầy Vũ Khắc Ngọc + Đáp Án

Giới thiệu:

II. ĐỀ THI

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Rb =

85,5; K = 39; Li = 7; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; F = 19; Mg = 24; P = 31; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Br = 80; I = 127; Au = 197; Pb = 207; Ni = 59; Si = 28; Sn = 119.

 

PHẦN NHẬN BIẾT

Câu 1: Chất nào dưới đây không tan trong nước?

     A. NH3.                         B. P2O5.                        C. H2SiO3.                     D. Ca(H2PO4)2.

Câu 2: Thí nghiệm nào dưới đây không xảy ra phản ứng?

     A. Cho kim loại Fe vào dung dịch HCl loãng.

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.

C. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeSO4.

D. Cho kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Liên kết website