Thursday, 13/08/2020 - 03:36|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo 03 nội dung công khai năm học 2018-2019 Trường THPT Nguyễn Huệ - Đak Đoa - Gia Lai

Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo thu các khoản theo quy định của nhà nước và dự kiến các khoản thu phục vụ học sinh năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO

Về việc thực hiện 3 công khai năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THPT Nguyễn Huệ đăng ký thi đua năm học 2017-2018 thuộc khối thi đua số 1

Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
26/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khối thi đua số 1 ban hành kế hoạch và Quy chế thi đua năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công tác tổ chức thi THPT quốc gia tưg năm 2018

Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website