Thứ hai, 20/09/2021 - 17:37|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ

Thông báo thu các khoản theo quy định của nhà nước và dự kiến các khoản thu phục vụ học sinh năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các tổ tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu thi đua và tên đề tài SKKN, NCSPUD, HD NCKHKT...Nộp lại cho HT trước ngày 01/10/2017.

Ngày ban hành:
21/09/2017
Ngày hiệu lực:
21/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website