Monday, 20/09/2021 - 17:59|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03( Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017)

KHW3.doc

 

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc Ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2017-2018.

quytac_ungxu.pdf

 

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc Ban hành quy định quản lí, sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

QLY_HTTT2017.pdf

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc Thành lập tổ chuyên môn, văn phòng  Năm học 2017-2018

QD_TLTO.pdf

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website