Saturday, 15/08/2020 - 09:15|
WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐAK ĐOA - GIA LAI | TRANG WEB TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT GIA LAI | MÃ NGUỒN DO VIETTEL THIẾT KẾ
Văn bản liên quan

Quyết định về việc Ban hành quy định quản lí, sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

QLY_HTTT2017.pdf

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc Thành lập tổ chuyên môn, văn phòng  Năm học 2017-2018

QD_TLTO.pdf

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

QD_KH_KTRANOIBO2017_2018.pdf

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc Ban hành quy định phân công nhiệm vụ thành viên tổ Văn phòng và viên chức Thư viện, Thiết bị trường THPT Nguyễn Huệ, năm học 2017-2018

NVVP.pdf

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website